مپنا

120-180 متر مربع

1394

دایره‌ای یا قوس‌دار

غرفه محصور

نمایشگاه محیط زیست

 

1394 / 120 متر مربع

مپنا Booth

گالری تصاویر

مپنا Booth

غرفه های مرتبط