طراحی غرفه مکین دریا قشم

سال ساخت : 1398

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی

1398 / 250 متر مربع

غرفه نمایشگاهی مکین دریا قشم

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی مکین دریا قشم
غرفه نمایشگاهی مکین دریا قشم
غرفه نمایشگاهی مکین دریا قشم
غرفه نمایشگاهی مکین دریا قشم

غرفه های مرتبط