طراحی غرفه ناب استیل

سال ساخت : 1391

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه هتلداری

 

1391 / 115 متر مربع

غرفه نمایشگاهی ناب استیل

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی ناب استیل
غرفه نمایشگاهی ناب استیل

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی ناب استیل

ناب استیل

نمایشگاه هتلداری


                     غرفه نمایشگاهی الی گشت

الی گشت

نمایشگاه هتلداری