طراحی غرفه نیلسون کیش

سال ساخت : 1395

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

نام نمایشگاه : نمایشگاه نفت و گاز

 

1395 / 63 متر مربع

غرفه نمایشگاهی نیلسون کیش

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی نیلسون کیش

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی تاپیکو

تاپیکو

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی تکنو انرژی سپهر کیش

تکنو انرژی سپهر کیش

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی تامین سرمایه امین

تامین سرمایه امین

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی راهکار تجارت برتر

راهکار تجارت برتر

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی گلوبال پترو تک کیش

گلوبال پترو تک کیش

نمایشگاه نفت و گاز


                     غرفه نمایشگاهی رامپکو

رامپکو

نمایشگاه نفت و گاز