طراحی غرفه نیکنام طب

متراژ غرفه : 0-40 متر مربع

سال ساخت : 1395

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه دندانپزشکی اکسیدا

 

1395  / 32 متر مربع

غرفه نمایشگاهی نیکنام طب

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی نیکنام طب
غرفه نمایشگاهی نیکنام طب

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی نیکنام طب

نیکنام طب

نمایشگاه دندانپزشکی اکسیدا


                     غرفه نمایشگاهی نیکنام طب

نیکنام طب

نمایشگاه دندانپزشکی اکسیدا


                     غرفه نمایشگاهی نیکنام طب

نیکنام طب

نمایشگاه دندانپزشکی اکسیدا