هلزمک

120-180 متر مربع

1394

دایره‌ای یا قوس‌دار

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه چوب و یراق

 

1394 / 128 متر مربع

هلزمک Booth

گالری تصاویر

هلزمک Booth

غرفه های مرتبط


نوین چوب Booth

نوین چوب

نمایشگاه چوب و یراق


ماوی Booth

ماوی

نمایشگاه چوب و یراق


ایزوفام Booth

ایزوفام

نمایشگاه چوب و یراق


سنا چوب Booth

سنا چوب

نمایشگاه چوب و یراق


پانا چوب Booth

پانا چوب

نمایشگاه چوب و یراق