طراحی غرفه ووگ امید گلستان

سال ساخت : 1395

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه تاسیسات

1395 / 220 متر مربع

غرفه نمایشگاهی ووگ امید گلستان

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی ووگ امید گلستان

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی سوپر پکس

سوپر پکس

نمایشگاه تاسیسات


                     غرفه نمایشگاهی پایپکس

پایپکس

نمایشگاه تاسیسات


                     غرفه نمایشگاهی کرمانی

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


                     غرفه نمایشگاهی کرمانی

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


                     غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه تاسیسات