طراحی غرفه کاشی ویسنته

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1398

سبک طراحی غرفه : فضای‌باز

نام نمایشگاه : نمایشگاه کاشی و سرامیک

1398 / 120 مترمربع

غرفه نمایشگاهی کاشی ویسنته

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی کاشی ویسنته
غرفه نمایشگاهی کاشی ویسنته
غرفه نمایشگاهی کاشی ویسنته

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی کاشی ویسنته

کاشی ویسنته

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی کاشی لئون

کاشی لئون

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی کاشی پردیس

کاشی پردیس

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی بوم سرامیک

بوم سرامیک

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی آرتا سرام

آرتا سرام

نمایشگاه کاشی و سرامیک