طراحی غرفه وین تک

سال ساخت : 1394

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

نام نمایشگاه : نمایشگاه در و پنجره

1394 / 220 متر مربع

غرفه نمایشگاهی وین تک

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی وین تک

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی سیندژ

سیندژ

نمایشگاه در و پنجره


                     غرفه نمایشگاهی سیندژ

سیندژ

نمایشگاه در و پنجره