طراحی غرفه پارس پلیمر خاوران

سال ساخت : 1397

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه رنگ و رزین

1397 / 100 متر مربع

غرفه نمایشگاهی پارس پلیمر خاوران

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی پارس پلیمر خاوران
غرفه نمایشگاهی پارس پلیمر خاوران
غرفه نمایشگاهی پارس پلیمر خاوران
غرفه نمایشگاهی پارس پلیمر خاوران

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی آرکو

آرکو

نمایشگاه رنگ و رزین


                     غرفه نمایشگاهی استیل برنز

استیل برنز

نمایشگاه رنگ و رزین


                     غرفه نمایشگاهی سارگون

سارگون

نمایشگاه رنگ و رزین