طراحی غرفه پالرمو

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1397

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه ساختمان

1397 / 126 متر مربع

غرفه نمایشگاهی پالرمو

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی پالرمو
غرفه نمایشگاهی پالرمو
غرفه نمایشگاهی پالرمو

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی افرا درب

افرا درب

نمایشگاه ساختمان


                     غرفه نمایشگاهی شودر

شودر

نمایشگاه ساختمان


                     غرفه نمایشگاهی کاشی پالرمو

کاشی پالرمو

نمایشگاه ساختمان


                     غرفه نمایشگاهی افرا درب

افرا درب

نمایشگاه ساختمان


                     غرفه نمایشگاهی تلورانس

تلورانس

نمایشگاه ساختمان