پاناسونیک

1396

بیشتر از 180 متر مربع

دایره‌ای یا قوس‌دار

غرفه محصور

نمایشگاه لوازم خانگی

 

1396 / 302 متر مربع

پاناسونیک Booth

گالری تصاویر

پاناسونیک Booth
پاناسونیک Booth
پاناسونیک Booth
پاناسونیک Booth

غرفه های مرتبط


ناب استیل Booth

ناب استیل

نمایشگاه لوازم خانگی


یخساران Booth

یخساران

نمایشگاه لوازم خانگی


ناب استیل Booth

ناب استیل

نمایشگاه لوازم خانگی


مهر جام سدید Booth

مهر جام سدید

نمایشگاه لوازم خانگی


پولاد Booth

پولاد

نمایشگاه لوازم خانگی