پایپکس

1396

80-120 متر مربع

دایره‌ای یا قوس‌دار

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه تاسیسات

 

1396 / 111 متر مربع

پایپکس Booth

گالری تصاویر

پایپکس Booth
پایپکس Booth

غرفه های مرتبط


سوپر پکس Booth

سوپر پکس

نمایشگاه تاسیسات


ووگ امید گلستان Booth

ووگ امید گلستان

نمایشگاه تاسیسات


کرمانی Booth

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


کرمانی Booth

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


کار و اندیشه Booth

کار و اندیشه

نمایشگاه تاسیسات