طراحی غرفه پایپکس

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : دایره‌ای یا قوس‌دار

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه تاسیسات

 

1396 / 111 متر مربع

غرفه نمایشگاهی پایپکس

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی پایپکس
غرفه نمایشگاهی پایپکس

غرفه های مرتبط


غرفه نمایشگاهی سوپر پکس

سوپر پکس

نمایشگاه تاسیسات


غرفه نمایشگاهی ووگ امید گلستان

ووگ امید گلستان

نمایشگاه تاسیسات


غرفه نمایشگاهی کرمانی

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


غرفه نمایشگاهی کرمانی

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه تاسیسات