طراحی غرفه پترو پلیمر

سال ساخت : 1397

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه ایران پلاست

1397 / 97 متر مربع

غرفه نمایشگاهی پترو پلیمر

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی پترو پلیمر
غرفه نمایشگاهی پترو پلیمر
غرفه نمایشگاهی پترو پلیمر
غرفه نمایشگاهی پترو پلیمر

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی پترو پلیمر

پترو پلیمر

نمایشگاه ایران پلاست


                     غرفه نمایشگاهی پولاد

پولاد

نمایشگاه ایران پلاست


                     غرفه نمایشگاهی لاکان پلاستیک

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست


                     غرفه نمایشگاهی لاکان پلاستیک

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست


                     غرفه نمایشگاهی لاکان پلاستیک

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست