پترو پلیمر

1396

40-80 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه ایران پلاست

 

1396 / 53 متر مربع

پترو پلیمر Booth

گالری تصاویر

پترو پلیمر Booth

غرفه های مرتبط


پترو پلیمر Booth

پترو پلیمر

نمایشگاه ایران پلاست


پولاد Booth

پولاد

نمایشگاه ایران پلاست


لاکان پلاستیک Booth

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست


لاکان پلاستیک Booth

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست


لاکان پلاستیک Booth

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست