طراحی غرفه پترو گلوبال

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

 

1396 / 94 متر مربع

غرفه نمایشگاهی پترو گلوبال

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی پترو گلوبال
غرفه نمایشگاهی پترو گلوبال

غرفه های مرتبط