طراحی غرفه پردازش تصویر رایان

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه چاپ و بسته بندی

 

1396 / 117 متر مربع

غرفه نمایشگاهی پردازش تصویر رایان

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی پردازش تصویر رایان
غرفه نمایشگاهی پردازش تصویر رایان

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی سپهر کویر یزد

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی تکین

تکین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی سپهر کویر یزد

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی نقشینه

نقشینه

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی ایرانیان رول نوین

ایرانیان رول نوین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی