پرند مهتاب

1396

40-80 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه شیرینی و شکلات

 

1396 / 42 متر مربع

پرند مهتاب Booth

گالری تصاویر

پرند مهتاب Booth

غرفه های مرتبط


سه نان Booth

سه نان

نمایشگاه شیرینی و شکلات


کیک تصویری مروارید Booth

کیک تصویری مروارید

نمایشگاه شیرینی و شکلات


سولدوش Booth

سولدوش

نمایشگاه شیرینی و شکلات


شیرین شهد Booth

شیرین شهد

نمایشگاه شیرینی و شکلات


مرداس Booth

مرداس

نمایشگاه شیرینی و شکلات