طراحی غرفه پولاد

سال ساخت : 1395

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه چاپ و بسته بندی

 

1395 / 66 متر مربع

غرفه نمایشگاهی پولاد

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی پولاد
غرفه نمایشگاهی پولاد

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی سپهر کویر یزد

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی تکین

تکین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی سپهر کویر یزد

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی پردازش تصویر رایان

پردازش تصویر رایان

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی نقشینه

نقشینه

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


                     غرفه نمایشگاهی ایرانیان رول نوین

ایرانیان رول نوین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی