طراحی غرفه پولاد

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1396

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه ایران پلاست

 

1396 / 119 متر مربع

غرفه نمایشگاهی پولاد

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی پولاد
غرفه نمایشگاهی پولاد

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی پترو پلیمر

پترو پلیمر

نمایشگاه ایران پلاست


                     غرفه نمایشگاهی پترو پلیمر

پترو پلیمر

نمایشگاه ایران پلاست


                     غرفه نمایشگاهی لاکان پلاستیک

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست


                     غرفه نمایشگاهی لاکان پلاستیک

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست


                     غرفه نمایشگاهی لاکان پلاستیک

لاکان پلاستیک

نمایشگاه ایران پلاست