طراحی غرفه پویا هنر

سال ساخت : 1395

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : خطوط شکسته

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه چاپ و بسته بندی

 

1395 / 223 متر مربع

غرفه نمایشگاهی پویا هنر

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی پویا هنر
غرفه نمایشگاهی پویا هنر
غرفه نمایشگاهی پویا هنر

غرفه های مرتبط


غرفه نمایشگاهی سپهر کویر یزد

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


غرفه نمایشگاهی تکین

تکین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


غرفه نمایشگاهی سپهر کویر یزد

سپهر کویر یزد

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


غرفه نمایشگاهی پردازش تصویر رایان

پردازش تصویر رایان

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


غرفه نمایشگاهی نقشینه

نقشینه

نمایشگاه چاپ و بسته بندی


غرفه نمایشگاهی ایرانیان رول نوین

ایرانیان رول نوین

نمایشگاه چاپ و بسته بندی