طراحی غرفه کار و اندیشه

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه ایران فارما

 

1396 / 72 متر مربع

غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی پارس آمپول

پارس آمپول

نمایشگاه ایران فارما