طراحی غرفه کار و اندیشه

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه تجهیزات بیمارستان

 

1396 / 100 متر مربع

غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه
غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی گروه بازرگانی ثقفی

گروه بازرگانی ثقفی

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی تهران ستورز

تهران ستورز

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی تکاپو طب

تکاپو طب

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی رس

رس

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان