طراحی غرفه کار و اندیشه

سال ساخت : 1395

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

سبک طراحی غرفه : فضای‌باز

نام نمایشگاه : نمایشگاه تاسیسات

 

1395 / 208 متر مربع

غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

غرفه های مرتبط


غرفه نمایشگاهی سوپر پکس

سوپر پکس

نمایشگاه تاسیسات


غرفه نمایشگاهی ووگ امید گلستان

ووگ امید گلستان

نمایشگاه تاسیسات


غرفه نمایشگاهی پایپکس

پایپکس

نمایشگاه تاسیسات


غرفه نمایشگاهی کرمانی

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


غرفه نمایشگاهی کرمانی

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات