کار و اندیشه

1395

بیشتر از 180 متر مربع

غرفه محصور

فضای‌باز

نمایشگاه تاسیسات

 

1395 / 208 متر مربع

کار و اندیشه Booth

گالری تصاویر

کار و اندیشه Booth

غرفه های مرتبط


سوپر پکس Booth

سوپر پکس

نمایشگاه تاسیسات


ووگ امید گلستان Booth

ووگ امید گلستان

نمایشگاه تاسیسات


پایپکس Booth

پایپکس

نمایشگاه تاسیسات


کرمانی Booth

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


کرمانی Booth

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات