طراحی غرفه کاشی لئون

سال ساخت : 1398

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه کاشی و سرامیک

1398 / 320 متر مربع

غرفه نمایشگاهی کاشی لئون

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی کاشی لئون
غرفه نمایشگاهی کاشی لئون
غرفه نمایشگاهی کاشی لئون
غرفه نمایشگاهی کاشی لئون

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی کاشی ویسنته

کاشی ویسنته

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی کاشی ویسنته

کاشی ویسنته

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی کاشی پردیس

کاشی پردیس

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی بوم سرامیک

بوم سرامیک

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی آرتا سرام

آرتا سرام

نمایشگاه کاشی و سرامیک