کامکار

1396

80-120 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه نفت و گاز

 

1396 / 115 متر مربع

کامکار Booth

گالری تصاویر

کامکار Booth

غرفه های مرتبط


                     تاپیکو Booth

تاپیکو

نمایشگاه نفت و گاز


                     تکنو انرژی سپهر کیش Booth

تکنو انرژی سپهر کیش

نمایشگاه نفت و گاز


                     تامین سرمایه امین Booth

تامین سرمایه امین

نمایشگاه نفت و گاز


                     راهکار تجارت برتر Booth

راهکار تجارت برتر

نمایشگاه نفت و گاز


                     گلوبال پترو تک کیش Booth

گلوبال پترو تک کیش

نمایشگاه نفت و گاز


                     رامپکو Booth

رامپکو

نمایشگاه نفت و گاز