کرمانی

1395

بیشتر از 180 متر مربع

غرفه محصور

فضای‌باز

نمایشگاه تاسیسات

 

1395 / 180 متر مربع

کرمانی Booth

گالری تصاویر

کرمانی Booth

غرفه های مرتبط


سوپر پکس Booth

سوپر پکس

نمایشگاه تاسیسات


ووگ امید گلستان Booth

ووگ امید گلستان

نمایشگاه تاسیسات


پایپکس Booth

پایپکس

نمایشگاه تاسیسات


کرمانی Booth

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


کار و اندیشه Booth

کار و اندیشه

نمایشگاه تاسیسات