طراحی غرفه کرمانی

سال ساخت : 1393

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

سبک طراحی غرفه : فضای‌باز

نام نمایشگاه : نمایشگاه تاسیسات

 

1393 / 240 متر مربع

غرفه نمایشگاهی کرمانی

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی کرمانی

غرفه های مرتبط


غرفه نمایشگاهی سوپر پکس

سوپر پکس

نمایشگاه تاسیسات


غرفه نمایشگاهی ووگ امید گلستان

ووگ امید گلستان

نمایشگاه تاسیسات


غرفه نمایشگاهی پایپکس

پایپکس

نمایشگاه تاسیسات


غرفه نمایشگاهی کرمانی

کرمانی

نمایشگاه تاسیسات


غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه تاسیسات