طراحی غرفه کیسون

سال ساخت : 1396

متراژ غرفه : 80-120 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه ریلی

1396 / 97 متر مربع

غرفه نمایشگاهی کیسون

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی کیسون

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی آروین تبریز

آروین تبریز

نمایشگاه ریلی


                     غرفه نمایشگاهی راهیاب تامین تجهیزات KES

راهیاب تامین تجهیزات KES

نمایشگاه ریلی


                     غرفه نمایشگاهی زیمنس

زیمنس

نمایشگاه ریلی


                     غرفه نمایشگاهی کیسون

کیسون

نمایشگاه ریلی