طراحی غرفه کیهان

سال ساخت : 1395

متراژ غرفه : 40-80 متر مربع

سبک طراحی غرفه : دایره‌ای یا قوس‌دار

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه برق

 

1395 / 69 متر مربع

غرفه نمایشگاهی کیهان

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی کیهان
غرفه نمایشگاهی کیهان

غرفه های مرتبط


غرفه نمایشگاهی سیمکو

سیمکو

نمایشگاه برق


غرفه نمایشگاهی انرژی گستران

انرژی گستران

نمایشگاه برق


غرفه نمایشگاهی زمان نور

زمان نور

نمایشگاه برق


غرفه نمایشگاهی زمان نور

زمان نور

نمایشگاه برق


غرفه نمایشگاهی رها

رها

نمایشگاه برق