کیک تصویری مروارید

1396

40-80 متر مربع

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه شیرینی و شکلات

 

1396 / 62 متر مربع

کیک تصویری مروارید Booth

گالری تصاویر

کیک تصویری مروارید Booth

غرفه های مرتبط


سه نان Booth

سه نان

نمایشگاه شیرینی و شکلات


پرند مهتاب Booth

پرند مهتاب

نمایشگاه شیرینی و شکلات


سولدوش Booth

سولدوش

نمایشگاه شیرینی و شکلات


شیرین شهد Booth

شیرین شهد

نمایشگاه شیرینی و شکلات


مرداس Booth

مرداس

نمایشگاه شیرینی و شکلات