طراحی غرفه گروه بازرگانی ثقفی

متراژ غرفه : 0-40 متر مربع

سال ساخت : 1397

سبک طراحی غرفه : غرفه نیمه‌محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه تجهیزات بیمارستان

1397 / 36 مترمربع

غرفه نمایشگاهی گروه بازرگانی ثقفی

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی گروه بازرگانی ثقفی
غرفه نمایشگاهی گروه بازرگانی ثقفی
غرفه نمایشگاهی گروه بازرگانی ثقفی

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی تهران ستورز

تهران ستورز

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی تکاپو طب

تکاپو طب

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی رس

رس

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان


                     غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه تجهیزات بیمارستان