طراحی غرفه گروه EMG – کاشی میبد

سال ساخت : 1392

متراژ غرفه : بیشتر از 180 متر مربع

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه کاشی و سرامیک

 

1392 / 350 متر مربع

غرفه نمایشگاهی گروه EMG – کاشی میبد

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی گروه EMG – کاشی میبد
غرفه نمایشگاهی گروه EMG – کاشی میبد

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی الوند

الوند

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی رشا

رشا

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی مرجان

مرجان

نمایشگاه کاشی و سرامیک


                     غرفه نمایشگاهی بوم سرامیک

بوم سرامیک

نمایشگاه کاشی و سرامیک