طراحی غرفه گوزل

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1395

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه آگروفود

1395 / 150 متر مربع

غرفه نمایشگاهی گوزل

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی گوزل
غرفه نمایشگاهی گوزل
غرفه نمایشگاهی گوزل
غرفه نمایشگاهی گوزل
غرفه نمایشگاهی گوزل

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی امتیاز

امتیاز

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی سحرچین TNT

سحرچین TNT

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی ایران ویج

ایران ویج

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی کار و اندیشه

کار و اندیشه

نمایشگاه آگروفود


                     غرفه نمایشگاهی صباح

صباح

نمایشگاه آگروفود