طراحی غرفه یزد بسپار

متراژ غرفه : 120-180 متر مربع

سال ساخت : 1394

سبک طراحی غرفه : غرفه محصور

نام نمایشگاه : نمایشگاه ساختمان

 

1394 / 161 متر مربع

غرفه نمایشگاهی یزد بسپار

گالری تصاویر

غرفه نمایشگاهی یزد بسپار

غرفه های مرتبط


                     غرفه نمایشگاهی افرا درب

افرا درب

نمایشگاه ساختمان


                     غرفه نمایشگاهی شودر

شودر

نمایشگاه ساختمان


                     غرفه نمایشگاهی کاشی پالرمو

کاشی پالرمو

نمایشگاه ساختمان


                     غرفه نمایشگاهی پالرمو

پالرمو

نمایشگاه ساختمان


                     غرفه نمایشگاهی افرا درب

افرا درب

نمایشگاه ساختمان


                     غرفه نمایشگاهی تلورانس

تلورانس

نمایشگاه ساختمان