یزد بسپار

120-180 متر مربع

1392

دایره‌ای یا قوس‌دار

غرفه نیمه‌محصور

نمایشگاه ساختمان

 

2013 / 161 متر مربع

یزد بسپار Booth

گالری تصاویر

یزد بسپار Booth

غرفه های مرتبط


افرا درب Booth

افرا درب

نمایشگاه ساختمان


شودر Booth

شودر

نمایشگاه ساختمان


کاشی پالرمو Booth

کاشی پالرمو

نمایشگاه ساختمان


پالرمو Booth

پالرمو

نمایشگاه ساختمان


افرا درب Booth

افرا درب

نمایشگاه ساختمان


تلورانس Booth

تلورانس

نمایشگاه ساختمان