اخبار

روز بزرگداشت صنعت نمایشگاهی۲۰۱۸

روز بزرگداشت صنعت نمایشگاهی۲۰۱۸

روز بزرگداشت صنعت نمایشگاهی۲۰۱۸

روز جهاني صنعت نمايشگاهي فرصتی برای توجه و بررسی جایگاه این صنعت در سطح ملی و جهانی است و با هدف قدردانی از بزرگان این صنعت نام گذاری شده است.

این روز اعلان عمومی برای ارتقای سطح آگاهی جامعه تجاری کشور از اهمیت نمایشگاه ها، غرفه سازی نمایشگاه و رفع چالش های آن می باشد.

ايساتيس به عنوان عضوي از اين صنعت در زمینه غرفه سازی نمایشگاهی و طراحی و ساخت غرفه و ارائه خدمات همواره براي ترويج و ارتقاي سطح كيفي اجرايي و حفظ كلاس جهاني به طور مستمر به مشتريان خود خدماتي متمايز ارائه مي دهد.

اهمیت صنعت نمایشگاهی به خصوص در سطح بین المللی برای صاحبان صنایع مختلف پوشیده نیست از جمله این موارد می توان به نمایش فناوری‌های جدید، نمایش شیوه‌های نوین تولید، افزایش ورود ارز، ایجاد و کسب بازارهای جدید، تبادل اطلاعات، دستاوردها و تحقیقات کاربردی و زمینه های فنی تولیدی و تجاری مابین کشورها اشاره نمود.

راهبری نوشته‌ها

پروژه های غرفه سازی نمایشگاهی ایساتیس در نمایشگاه های مهم آذر ماه 1397
اخبار
پروژه های غرفه سازی نمایشگاهی ایساتیس در نمایشگاه های مهم آذر ماه 1397

  طراحی و اجرای پروژه غرفه سازی نمایشگاهی در چهار رویداد مهم آذر ماه امسال، نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی کیش 97 و نمایشگاه چاپ و بسته بندی 97 هم چنین نمایشگاه نساجی 97...

۷ پروژه غرفه سازی نمایشگاهی در دو رویداد همزمان نمایشگاه قطعات خودرو و نمایشگاه تراکنش آبان 97
اخبار
۷ پروژه غرفه سازی نمایشگاهی در دو رویداد همزمان نمایشگاه قطعات خودرو و نمایشگاه تراکنش آبان 97

غرفه سازی نمایشگاهی همزمان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو و چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران توسط شرکت غرفه سازی ایساتیس طراحی غرفه نمایشگاهی و ساخت غرفه اجرا شد. طراحی و ساخت هفت پروژه غرفه...

طراحی و ساخت غرفه 8 پروژه همزمان در دو نمایشگاه متفاوت نمایشگاه تاسیسات 97 و کنگره جراحان ارتوپدی 97
اخبار
طراحی و ساخت غرفه 8 پروژه همزمان در دو نمایشگاه متفاوت نمایشگاه تاسیسات 97 و کنگره جراحان ارتوپدی 97

طراحی و ساخت غرفه 8 پروژه همزمان در دونمایشگاه متفاوت نمایشگاه تاسیسات 97 و کنگره جراحان ارتوپدی 97 8 پروژه طراحی غرفه و ساخت غرفه همزمان در دو رویداد متفاوت نمایشگاه تاسیسات در نمایشگاه بین...

Get in Touch